De diëtist wordt vergoed
vanuit het basispakket!

Vergoeding voor de diëtist

De titel diëtist is wettelijk beschermd. Alleen zorgverleners die een HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen de titel diëtist gebruiken. Als diëtist ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN).

Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Je krijgt een vergoeding voor de eerste drie behandeluren (180 minuten) per kalenderjaar. Deze kosten worden wel verrekend met je eigen risico. Heb je je eigen risico nog niet verbruikt, dan worden de kosten door je zorgverzekeraar bij jou in rekening gebracht. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Wanneer je aanvullend verzekerd bent voor de diëtist, krijg je meer uren vergoed. Kijk op de website van Zorgwijzer welke pakketten aanvullende uren bevatten en hoeveel dit betreft.

Verwijsbrief

Als diëtist ben ik direct toegankelijk en is een verwijsbrief niet altijd een vereiste. Ben je bij De Friesland zorgverzekering verzekerd, dan heb je wel een verwijsbrief van je (huis)arts nodig. Zorgverzekeraars waar Dieet Bazaar (nog) geen contract mee heeft, is een verwijsbrief verplicht gesteld voor declaratie.

Tarieven Dieet Bazaar 2021

Voor alle consulten die niet aan de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden, worden onderstaande tarieven gehanteerd. Betaling gaat per factuur en wordt na het consult naar u gemaild of per post verstuurd. 

  • Intakegesprek (60 min consult + 15 individueel dieetvoorschrift): €85.00
  • Vervolgconsult kort (15 min): €20.00
  • Vervolgconsult standaard (30 min): €35.00
  • Vervolgconsult lang (45 min): €50.00
  • Vervolgconsult 1 uur (60 min): €65.00
  • Toeslag huisbezoek (Alleen in Utrecht): € 20.00

Deze tarieven gelden ook voor de telefonische afspraken en video call via Zoom.

Elham Jarideh

Diëtist, voeding & leefstijladviseur